X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
وبلاگ شخصی محمد رضا احمدی
دوستان
آخرین مطالب
لینکستان
امکانات جانبی
 

آبا .....مادر..... ABA
آدای .....نامزد ، کاندید..... ADAY
آذر..... آتش..... AZƏR
آشقین..... عبور کننده ، رد شونده..... AŞQIN
آغ باتان..... سفید رو،نام قدیم همدان..... AĞBATAN
آغ بنیز .....سفید رو ، دارای صورت روشن..... AĞBƏNIZ
آغ بوجاق..... گردن بلورین..... AĞBUXAQ
آغ سو .....سفید وش ، نورانی ، زیبا..... AĞSU
آلا گوز..... شهلا..... ALAGÖZ
آلتینای..... ماه طلائی..... ALTINAY
آلماز..... دافع ، رد کننده..... ALMAZ
آلیاناق..... سرخ گونه ، دارای لب های سرخ..... ALYANAQ
آنا دولو..... دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر..... ANADOLU
آی اولدوز..... ماه و ستاره ، ستاره زیبا..... AYULDOZ
آی ایشیق..... نور ماه ، پرتو ماه..... AYIŞIQ
آیوز..... ماه رخ..... AYÜZ
آیپارا..... پاره ماه ، مهپاره..... AYPARA
آیتای..... عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه..... AYTAY
آیتک..... ماهوار،زیبا..... AYTƏQ
آیدا..... در وجود ماه ، ماه صفت..... AYDA
آیتن..... نزد ماه،در وجود ماه..... AYTƏN
آیچین..... برای ماه،مثل ماه..... AYÇIN
آیسان..... مثل ماه،دارای گذشته درخشان..... AYSAN
آیسو..... شبیه ماه،نور ماه..... AYSU
آی سئل..... سیل ماه،سیل زلال و شفاف..... AYSEL
آیشن..... ماه خندان، ماه شاد..... AYŞƏN
آیفر..... ماه صفت، با شکوه..... AYFƏR
آی گول..... گل سفید،گل خوشبختی..... AYGÜL
آیلا..... هاله ماه..... AYLA
آیلار..... خوبرویان، زیباها، ماه ها..... AYLAR
آیلی..... ماه وش،ماه صفت،ماهرخ ..... AYLI
آیلی سئل..... سیل دارای ماه، سیل زلال..... AYLISEL
آیلین..... هاله اطراف ماه..... AYLIN
آیمان .....تمثیل کننده ماه،مثل ماه..... AYMAN
آینار .....انار سفید،انار زیبا..... AYNAR
آینور..... نور ماه، دارای انوار ماه..... AYNUR
آیسوی .....پاکنژاد..... AYSOY
آیشین .....ماه پاره..... AYŞiN
ائل ایستر..... محبوبه خلق..... ELISTƏR
ائل بزر..... زینت دهنده خلق،مردم آرا..... ELBƏZƏR
ائل چیچک..... گل مردم..... ELÇIÇƏK
ائلقیز .....دختر مردم،محبوبه خلق..... ELQIZ
ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت..... ELMIRA
ائلنور .....نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم..... ELNUR
ائلناز .....محبوب مردم،عشق مردم..... ELNAZ
ارتئل .....اسم خاص..... ƏRTEL
اردوغان..... قهرمان زا،قهرمان پرور..... ƏRDOĞAN
ارسوی..... قهرمان نژاد..... ƏRSOY
ارکناز..... ناز آزادی..... ƏRKNAZ
ارگون..... قهرمان روز،همیشه قهرمان..... ƏRGÜN
اسین..... نسیم،باد ملایم سحری..... ƏSIN
ایپک..... ابریشم،حریر..... IPƏK
ایزیناز..... خوش اثر،دااری رد خوشایند..... IZINAZ
ایلای..... ماه و سال..... ILAY
اینجه بئل..... کمر باریک..... INCƏBEL
اینجه تئل..... دارای موهای ظریف..... INCƏTEL
اینجه گول .....گل ظریف،گل نازک..... INCƏGÜL
اینجی .....مروارید،صدف..... INCI
اینجی قیز..... دختر زیبا،دختر مثل مروارید..... INCIQIZ
اینجی گؤز..... دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق..... INCIGÜZ
اودئل..... خلق آتش..... ODEL
اودسان .....آتشین..... ODSAN
اودمان..... آتشپاره،نشانگر آتش..... ODMAN
اورمان..... جنگل..... ORMAN
اولماز..... بی همتا،نشدنی،غیر ممکن..... OLMAZ
اؤزگور..... مستقل..... ÖZGÜR
اؤزلم..... حسرت..... ÖZLƏM
اولدوز..... ستاره..... ULDUZ
اوزگون..... متاسف،غمگین..... ÜZGÜN
اوستون .....برتر،والا..... ÜSTÜN
اولکر..... ستاره سحری..... ÜLKƏR
بالسان..... مثل عثل،شیرین..... BALSAN
باللی..... شیرین،مثل عسل..... BALLI
بورچین..... غزال..... BURÇIN
بورلا..... بلند قامت،دارای گسوان بلند..... BURLA
بیرجه..... یگانه..... BIRCƏ
بیلگین .....دانا و دانشمند..... BILGIN
جوشار .....جوشان،شور انگیز..... COŞAR
چاغلار .....متلاتم..... ÇAĞLAR
چیلغین..... عاشق،واله،مجنون..... ÇILĞIN
چیچک..... شکوفه،گل..... ÇIÇƏK
دالغا..... موج..... DALĞA
داملا..... قطره..... DAMLA
دورنا..... درنا..... DURNA
دویغو..... احساس..... DUYĞU
دورو..... صاف،بی آلایش،شفاف..... DURU
دیلغم..... نام آهنگ..... DILĞƏM
دیلر..... آرزومند و دارای آرمان..... DILƏR
دنیز..... دریا..... DƏNIZ
فیدان..... شکوفه،غنچه..... FIDAN
گور سئل..... سیل خروشان..... GURSEL
گول آی..... ماه خوشگل،ماه زیبا..... GÜLAY
گول اؤز..... گل رخ،خوشرو..... GÜLÜZ
گول بنیز .....گل رخ..... GÜLBƏNIZ
گول سان..... گل تبار،مثل گل..... GÜLSAN
گول شن..... گل شاد..... GÜLŞEN
گول گون..... گل روز..... GÜLGÜN
گولنار..... گل انار..... GÜLNAR
گولناز..... گلناز،گل محبوب..... GÜLNAZ
گول یاناق..... گل گونه،گل رخ..... GÜLYANAQ
گول یانار..... گل سوزان،گل سرخ..... GÜLYANAR
گول یاز..... گل بهار..... GÜLYAZ
گوموش تئل..... دارای گیسوان نقره ای،نقره فام..... GÜMÜŞTEL
گون آی .....ماه و خورشید،روز روش..... GÜNAY
گون ار..... قهرمان روز،همیشه قهرمان..... GÜNƏR
گونش..... خورشید..... GÜNƏŞ
گونئی..... جنوب،آفتابگیر..... GÜNEY
گوندش .....همزاد،همزمان زاده شده..... GÜNDƏŞ
گونده یاز..... همیشه بهار،همیشه بهار..... GÜNDƏYAZ
همرسین..... نسترن..... HƏMƏRSIN
کونول..... قلب،دل..... KÖNÜL
کپنک..... پروانه..... KƏPƏNƏK
کوسن..... قهر کننده..... KÜSƏN
کوسمز..... گشاده رو،دل فراغ..... KÜSMƏZ
کسکین .....برنده،تیز..... KƏSKIN
لاچین..... عقاب،شاهین..... LAÇIN
لاله..... لاله..... LALƏ
لیلپار..... گل چشمه،گل همیشه سبز در آب..... LILPAR
لیمان..... بندر..... LIMAN
مارال..... آهو،غزال،زیبا..... MARAL
ماوی..... نیلی،آبی..... MAVI
ماراق..... علاقه..... MARAQ
ناردانا..... دانه انار..... NARDANA
نارگیله..... دانه انار..... NARGILƏ
ناریش..... مثل انار،نارنج..... NARIŞ
نازلی..... پر عشوه..... NAZLI
پارلار..... منور میشود،نورانی میشود..... PARLAR
پارلاق..... درخشان،نورانی..... PARLAQ
پینار..... چشمه..... PINAR
قارا گیله..... سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه..... QARAGILƏ
قوقوش..... پرنده قو..... QUQUŞ
قومرال..... خاکستری،خاکی..... QUMRAL
قیز خانیم..... دختر خانوم..... QIZXƏLIN
قیل باش..... دارای موهای دراز..... QILBAŞ
قیزیللی..... طلائی..... QIZILLI
قیزیل تئل..... مو طلائی..... QIZILTEL
ساچلی..... دارای موهای دراز و پرپشت..... SAÇLI
ساناز..... بی نظیر،بی همتا..... SANAZ
سانای..... محترم،شهره پاکی..... SANAY
سانلی..... معروف،مشهور؛نامدار..... SANLI
سایین..... عزیز،محترم..... SAYIN
سولماز..... همیشه شاداب..... SOLMAZ
سونای..... آخرین ماه،پرنده مانند..... SONAY
سونر..... آخرین قهرمان،آخرین دلاور..... SONƏR
سونگول .....آخرین گل..... SONGÜL
سونییا..... سونیا..... SONYA
سیرداش..... همراز..... SIRDAŞ
سیبل..... مو طلائی..... SIBEL
سئوین..... شاد باش..... SEVIN
سئلجان..... سیل جان..... SELCAN
سئون..... دوست دارنده..... SEVƏN
سئودا..... عشق..... SEVDA
سئوگی .....عشق،محبت..... SEVGI
سئوگی ناز..... عشق ناز،پر محبت..... SEVGINAZ
سئوگول..... گل دوست..... SEVGÜL
سئویل..... فعل امر:مورد محبت قرار بگیر..... SEVIL
سئوینج .....شادی،خوشی..... SEVINC
سحر..... صبح،آغاز روز..... SƏHƏR
شن آی..... ماه شاد،ماه خوشرو..... ŞƏNAY
شن ائل..... مردم شاد،مردم خندان..... ŞƏNEL
شن یاز..... بهار شاد،بهار خوش..... ŞƏNYAZ
تامارا..... کاملا جستجو کن،کاملترین..... TAMARA
تامای..... ماه تمام..... TAMAY
تانسو..... نور سحری،سوی فجر،شبنم..... TANSU
تای سیز..... بیتا،بی مثل..... TAYSIZ
ترکان..... ملکه..... TƏRKAN
توران..... نام کشور،ترکستان..... TURAN
تومروس .....اسم خاص..... TUMRUS
توووز..... طاووس،منطقه در آذربایجان..... TOVUZ
تویغون..... مسرور..... TOYĞUN
تویگون..... شادزی،دارای روزگار خوش..... TOYGÜN
تئللی..... دارای موهای بلند و پر پشت..... TELLI
تئلمان..... ظریف،مثل مو..... TELMAN
تئلناز..... دارای موهای زیبا..... TELNAZ
خانیم بال.....ا خانوم کوچک..... XANIMBALA
خاتین..... زن خان،خاتون..... XATIN
یاز گل..... گل بهار..... YAZGÜL
یاغیش..... بارش باران،حالت بارش،باران..... YAĞIŞ
یاغمور..... باران..... YAĞMUR
یانار گول..... گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL.....
یایقاش..... اسم خاص،ابرو کمان..... YAYQAŞ
یئتر..... کافی..... YETƏR
یوکسل..... سر بلند باش..... YÜKSƏL


ن : محمدرضا احمدی
ت : جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1391
 
موضوعات
نویسندگان
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
Google

در این وبلاگ
در کل اینترنت
کد جست و جوی گوگل